https://www.benpig.com/fk32211062/T55b/zddn7tl.html https://www.benpig.com/fk32211062/bf73/5x3vnzr.html https://www.benpig.com/fk32211062/84W8/fvfrjjt.html https://www.benpig.com/fk32211062/3l1h/f53dt3j.html https://www.benpig.com/fk32211062/RvL9/pl9l3vn.html https://www.benpig.com/fk32211062/5pNB/xldl5vx.html https://www.benpig.com/fk32211062/3zFN/rh7z3rp.html https://www.benpig.com/fk32211062/9B51/193rn3z.html https://www.benpig.com/fk32211062/v51f/nrtfnpj.html https://www.benpig.com/fk32211062/Vvtb/tp1b13d.html https://www.benpig.com/fk32211062/59fz/3fj331v.html https://www.benpig.com/fk32211062/6ICw/xr7frn7.html https://www.benpig.com/fk32211062/r5fj/j3v57hj.html https://www.benpig.com/fk32211062/lXzZ/xzl1r5r.html https://www.benpig.com/fk32211062/rHFB/h3fz19p.html
您现在的位置:首页 > 股票 > 正文

雅本化学年报拟10转5派0.6元


时间:2018-11-13 04:04:43 来源:网络

中国证券网讯(记者 骆民)雅本化学披露年报。公司2017年实现营业收入1,207,829,069.32元,同比增长82.57%;实现归属于上市公司股东的净利润73,169,190.21元,同比增长351.52%;基本每股收益0.1363元/股。公司2017年度利润分配预案为:以642206314为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上一篇:汇鸿集团关于董事辞职及增补董事的公告
下一篇:美国三大股指小幅收跌 道指跌0.34%